Anmälan och avgifter

Anmälan till tävlingar sker alltid centralt från Bodens Karateklubb. Anmälan sker nästan uteslutande på namnlistor som sätts upp på dojons anslagstavla. I det fall det råder platsbrist har våra tränare rätt att välja vilka som får fara och tävla.

Barn som vill fara och tävla och som inte reser tillsammans med egna föräldrar eller anhöriga, måste ha förälders tillstånd till detta. På anmälningslistorna måste därför en av föräldrarna signera anmälan för att den skall vara giltig för dessa barn.

Följande gäller för tävlingsavgifter:

  • Om klubben betalar den tävlandes resa och eventuell logi är tävlingsavgiften 600 kr, oavsett antal tävlingsklasser den tävlande ställer upp i.
  • Om den tävlande själv betalar resa och eventuell logi, betalar den tävlande endast aktuella tävlingsavifter för respektive tävlingsklass. Maximalt betalar den tävlande 400 kr. Eventuell överskjutande del står klubben för.
  • Normalt betalar klubben avgiften för lagkata. Beslut om huruvida lagkata skall genomföras tas av respektive tränare.
  • Tävlingsavgifterna betalas alltid till vår klubb, som därfter betalar alla tävlandes avgifter till aktuell tävling på en och samma gång.
  • För att anmälan skall vara giltig måste avgiften vara betald senast sista inbetalningsdag.

 

Springer du på en ny och intressant tävling som du tycker att klubben skall deltaga i, föreslå då denna tävling till Sensei Mårten Lind eller till någon av de andra tränarna.

Du är här: Home Tävla Anmälan och avgifter