Styrelsen

BKK styrelses sammansättning:

Ordförande, Sensei Mårten Lind 0705465292
Vice ordförande Göran Stjärnholm
Sekreterare Maritha Nordström  
Kassör Carl-Henrik Melin  
Ledamot Malin Matti  
Ledamot Arthur Bodén  
Ledamot Gunnar Palm  
Ledamot Ingemar Matti  
Ledamot Linda Sandberg  
Ledamot Malin Scharffenberg Kahlke  
Suppleant Fredrik Walter  
Suppleant Nils Gustavsson  
     
Övr. förtr.valda:    
     
Valberedning  Magnus Hansson  
Valberedning Linda Holmbon  
     
Revisor Curt Vestman  
Revisor, suppleant Martin Nyberg  
Du är här: Home Klubbinfo Styrelsen