Kalender

Datum  Händelse
17/5

RM Shito-Ryu

25/5

Gradering / Terminsavslut